Perfekt och naturligt leende, vår passion

Krona

Om din skada är så stor att det inte är möjligt att reparera tanden med en fyllning måste tanden rehabiliteras med en krona. Enkelt uttryckt är detta ett återställande av tandkronan som omger vad som återstår av tanden. Restaureringen produceras i ett tandtekniskt laboratorium. Vid första besöket slipas den synliga delen av tanden och vi gör ett avtryck. Avtrycket skickas till ett tandtekniskt laboratorium som tillverkar kronan. Denna består oftast av en porslinbränning med en inre kärna av metall. Metall kärnan ger restaureringen tillräcklig draghållfasthet. Vid nästa besök så kommer kronan att fästas (cementeras) på tanden.