Perfekt och naturligt leende, vår passion

Bro

En bro kan ersätta en eller flera tänder som tas bort eller saknas av andra skäl. Proceduren är densamma som vid framställning av en krona. Tänderna på varje sida av tandluckan (där tänder saknas) vässas till att bli som pelare för bron. Den färdiga bron är fast och ser ut som naturliga tänder.