Perfekt och naturligt leende, vår passion

Tandimplantat

Tandimplantat är prisvärt och smärtfritt


Vad är tandimplantat?
Tandimplantat är en modern ersättning för förlorade tänder. Idag är detta en vanlig behandling med god prognos. Tandimplantat består av två delar, en del som liknar tandroten, och en som liknar tandkronan. Den del liknande tandroten fästs i käkbenet och den andra delen fästs ovanpå. Det var den svenska ortopeden professor Per-Ingvar Brännmärk som utvecklade metoden.

Hur går en implantatsbehandling till?
1. Planering: Din tandläkare undersöker möjligheten att sätta in tandimplantat i käken, och diskutera olika behandlingsalternativ med dig.
2. Procedur: Utförandet är smärtfritt och sker under lokalbedövning. Man borrar små hål i käkbenet där plantatet kommer fästas. Käkbenet kommer sedan att läka runt implantatet och hålla det på plats. Denna läkningsprocess tar ungefär 2-3 månader.
3. Protetik: Efter 2-3 månader sätter vi till en tandkrona (eventuell bro/protes) ovanpå implantatet. Upp till 3-4 besök hos tandläkaren kommer att behövas. Under behandlingstiden kommer patienten att få tillfälliga tänder i det område där behandlingen utförs. Detta då det krävs flera prover innan man kan uppnå ett gott resultat.

Prognosen för implantat är bra (96-99% framgång). Man kan få implantattänder på endast ett besök, men detta kräver väldigt god planering. Tandläkaren sätter implantaten och gör kronan samtidigt under samma behandlingstillfälle. Vi rekommenderar inte denna metod eftersom den har en sämre prognos och högre risk. Det finns inte tillräcklig forskning kring denna metod.