Perfekt och naturligt leende, vår passion

Fyllningar

Vi använder bara tandfärgade fyllningar. I de flesta fall använder vi komposit. Detta är en kombination mellan plast och ett keramiskt material. Vi kan välja mellan flera färger, så att resultatet blir så likt tandens ursprungliga färg som möjligt. Om tandskadan skulle vara för stor så kan det vara bättre att använda porslin. Detta är vår rekommendation. Oavsett vilket material vi använder oss av är det viktigt för oss att det slutgiltiga resultatet ser så naturligt ut som möjligt.

Ibland kan en tand vara så allvarligt skadad att den inte kan återställas på ett tillfredsställande sätt endast med en fyllning. I sådan skada kan behandlas med en krona. En krona kan återskapa den ursprungliga tandformen och ge samma tandbrottshållfasthet som en frisk tand.